Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır

Evde bakım maaşı, devlet tarafından bir hanede bulunan bakıma muhtaç olan engelliler için yapılan ödemedir. Başvuruda ev içerisinde kişi başı aylık gelirin, tespit edilmiş olan asgari ücretten aylık tamamından 2/3 oranından az olmasına verilir. Peki evde bakım maaşı ne kadardır ve 2020- Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Yazımızda bu sorunun cevabını sizin için araştırdık.

Evde Bakım için Kimler Akraba Sayılır?

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından belirtilmiş olduğu üzere bu yardım, yardım görecek engelli vatandaşın “üvey de dahil olmak üzere; eşi, çocukları, çocuklarının eşi, ana-babası, bunların ana-babası, torunları ve torunların eşleri vb.” gibi kişiler akrabalardan sayılmaktadır. Akraba listesinin tümüne, Aile ve Çalışma Bakanlığı sitesini inceleyebilirsiniz.

Evde Bakım Kaç Saat Gerçekleşir?

Evde Bakım, eğer engelli kişinin evinde bir akrabası olmaması durumunda yakın çevresinde ikamet etmekte olan bir akrabası tarafından en az 8 saat yapılır. Eğer evde engelli ile birlikte bir akraba varsa bakım 24 saat boyu gerçekleştirilir.

Evde Bakım Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Belgeler ve Şartlar Nelerdir?

2020- Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl yapılır sorusunda ilk önce belirli şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Bu şartlar arasında kişinin çalışıyor olmaması da bulunmaktadır. Bu şartlar şöyledir:

  • Sağlık bakanlığı tarafından belirlenmiş olan hastanelere gidilerek alınacak olan engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı kısmının en az yüzde 50, ağır engelli ibaresinin evet şeklinde işaretlenmiş olması gerekmektedir.
  • Başkasının yardımı olmaksızın yaşamını devam ettiremeyecek seviyede olmak. (Yeme-İçme, giyinme vb. gibi temel ihtiyaçlarını yapamama)
  • Gelir toplamına bakılarak, gelirin bir aylık asgari ücretin tamamının 2/3’ünden daha az olması.

Bu şartlar sağlanıyorsa 2020- Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır için bir takım belgelerin hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler şöyledir:

  • Bakımı üstlenen kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Başvuran engelli kişinin nüfuz cüzdanı fotokopisi
  • Engelli kişinin sağlık kurulu raporu veya bu raporun fotokopisi
  • Eğer varsa, kişinin eğitim durumunu gösteren bir belge
  • Engelli kişiye mahkeme vasi atamışsa ilgili mahkeme kararı
  • Kişi 18 yaşından küçük ve anne-babası boşanmış ise boşanma belgesi

Belgeler temin edildikten sonra ikametgâhın bulunduğu yerdeki Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuru yapılmaktadır. Başvuru ardından bakım hizmetleri değerlendirme heyeti, söz konusu başvuruyu incelemeye alır. Ardından il müdürlüğünün de onay vermesiyle beraber sonlanır. Eğer başvuru reddedilmişse engelli kişiye veya onu temsil eden kişiye il müdürlüğü 30 gün içerisinde talebin reddedildiğini yazılı olarak bildirir. Reddedilmesi durumunda itirazlar 30 gün içerisinde yapılabilir. Maaş, her ayın 15-31’i arasında yatırılmaktadır. Eskiden 1460 Türk Lirası olan Evde Bakım Maaşı, 1544 Türk Lirası olarak değiştirilmiştir.

Eğer almış olunan rapor süreliyse raporun süresi dolunca ödenen maaş kesilebilir. Maaş hakkında güncel bilgilere ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden erişilebilir. Yine adres değişikliği ve gelir durumlarında meydana gelen bir güncel durum maaşın kesilmesine neden olabilir. Herhangi bir gelir değişikliği olursa bu durumun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

Eğer engelli kişinin ikametgâh adresi değişirse, yeni adresin en geç 15 gün içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. Bu bildirim bu zaman aralığında yapılmazsa hukuki ve idari işlem gerçekleştirilir. Yine bakılan kişinin vefatı da 15 gün içerisinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne gidilerek başvuru yapılmalıdır. Aksi takdirde hukuki ve idari işlem durumu ortaya çıkabilir.