Senet, borç veren ve borçlu arasında imzalanan bağlayıcı belgedir. Senet düzenlemenin ...